Recepty

Na čo sa pýtať pediatra?

Prehliadka v 3 rokoch

V tomto veku nastáva určitý zlom v sociálnom vývoji dieťaťa. Väčšina detí začína navštevovať materskú školu, zvykajú si na iný režim, musia sa naučiť väčšej samostatnosti. Už vo veku troch rokov je dôležité, aby deti pochopili, že lekárske prehliadky im nemajú ublížiť, ale naopak pomôcť.

Deti zväčša poznajú svojho lekára odmalička, sú rady, keď ich pochváli, a tak nie je problém ich v tomto veku vyšetriť. Nájdu sa však aj deti, ktoré nechcú spolupracovať, vytrvalo mlčia, v najhoršom prípade sa nenechajú ani vyšetriť.

Všeobecne sa dá povedať, že dievčatá sú v troch rokoch sociálne zrelšie ako chlapci. Lepšie rozprávajú, lepšie spolupracujú. Tento rozdiel je daný biologicky a nie je dôvod sa tým znepokojovať.

Čo sa bude počas tejto preventívnej prehliadky diať, aké sú okruhy zručností a schopností dieťaťa, ktoré môžete s detským lekárom konzultovať? Na nasledujúce otázky si môžete sami vopred odpovedať. Pokiaľ si na niektorú z nich odpoviete záporne, poraďte sa o danej téme s lekárom.

Chodí dieťa hore i dolu po schodoch samo, nepotrebuje vedenie za ruku ani sa nemusí držať zábradlia?

Kráča striedavo, t. j. jednou nohou na jeden schod, dru­hou na druhý schod atď. (nie prísunom)?

Dokáže dieťa skočiť znožmo z posledného schodu (alebo akéhokoľvek pevného predmetu približne v rovnakej výške)?

Musí to byť skutočný skok, nie len predĺžený krok.

Dokáže dieťa postaviť z kociek most?

Vezmite niekoľko kociek a dieťaťu ukážte, „ako sa stavia most“, t. j. dve kocky vedľa seba asi s centimetrovou medzerou, tretia kocka navrchu prekryje túto medzeru. Predvádzajte to pomaly, aby vás dieťa mohlo sledovať, prípadne činnosť zopakujte.

Predlohu nechajte stáť. Potom dieťaťu dajte niekoľko kociek a povedzte mu, aby „urobilo to isté“. Za úspech pokladajte, keď stavba stojí a nepadá a keď je medzi základnými kockami naozajstná medzera.

Dokáže dieťa vyjadriť dej?

Áno znamená, ak dieťa nielen pomenuje, čo je na obrázkoch, ale tiež vyjadrí, „čo sa tam deje“, „kto čo robí“ a pod. Má teda istú zásobu slovies.

Vie dieťa nejakú básničku či pesničku?

Dokáže sa dieťa samo obuť? Áno znamená, ak je dieťa schopné si topánky samo obuť (nemusí ich mať na správnej nohe). Taktiež nežiadajte, aby si ich samo šnurovalo či urobilo slučku (to by malo dokázať až pri prehliadke v šiestich rokoch).

Dokáže dieťa chvíľu stáť na jednej nohe?

Áno znamená, ak sa dieťa na jednej nohe udrží aspoň dve či tri sekundy.

Vie dieťa kresliť a svoje kresby pomenovať?

Kresba sa nemusí podobať na nič konkrétne a dieťa môže pomenovanie aj niekoľkokrát zmeniť. Je dôležité, že kresbu dokáže popísať, povedať, že „to niečo je“ alebo „niečo to predstavuje“.

Rozumie dieťa tomu, čo mu hovoríte?

Dokáže spojiť 3 – 4 slová do jednoduchých viet? Rozpráva dostatočne zreteľne pre ostatných členov rodiny? Pokiaľ sa niekedy (napríklad v rozčúlení) zadrháva v reči, kokce, huhní, chraptí či má iné ťažkosti s rozprávaním a vyjadrovaním, odpovedzte si na túto otázku záporne.

Dokáže dieťa rozoznávať farby?

Nemusí ich ešte vedieť pomenovať, stačí, ak rozpozná, že „voda má rovnakú farbu ako obloha“ a pod.

Udržuje dieťa čistotu?

(Stolicu ovláda cez deň i v noci, moč cez deň, v noci veľmi často.)

Prehliadka v 5 rokoch

Prehliadka v 5 rokoch je ďalšou významnou prehliadkou v detskom veku. Blíži sa nástup do školy. Na to, aby tento dôležitý životný krok bol čo najpríjemnejší a obišiel sa bez komplikácií, je vhodné pripraviť sa naň.

Pred prehliadkou si vyzdvihnite u praktického detského lekára formulár k testu pre 5-ročné deti.

 1. Ako znáša vaše dieťa pobyt v predškolskom kolektívnom zariadení?
 2. Odporučili mu učitelia v MŠ psychologické, logopedické či špeciálne pedagogické vyšetrenie?
 3. Ochorel niekto z pokrvných príbuzných na kardiovaskulárne ochorenie, cukrovku alebo chorobu/ochorenie tukov?
 4. Ktorú ruku vaše dieťa uprednostňuje pri hre či maľovaní?
 5. Pozná vaše dieťa základné farby a dokáže ich pomenovať?
 6. Pripravte vaše dieťa na orientačné vyšetrenie oka. V šiestich rokoch prebehne prvé očné vyšetrenie.
 7. Dokáže vaše dieťa vyslovovať správne všetky písmená (sykavky, r atď.)?
 8. Dokáže zrozumiteľne porozprávať jednoduchú rozprávku?
 9. Počuje tikot hodín zvlášť každým uchom?
 10. Sťažuje sa na bolesť končatín po námahe či v pokoji?
 11. Vysvetlite dieťaťu, že mu vyšetria krvný tlak.
 12. Ako často si vaše dieťa čistí zuby a akú zubnú pastu používa?
 13. Dievčatá: zistili ste výtok?
 14. Udržuje dieťa čistotu, nepomočuje sa?

Pripravte si pre praktického detského lekára prípadne ďalšie otázky, aby ste sa počas prehliadky dozvedeli čo najviac.

Kategorie:

Recepty

© 2024 iVarenie.sk | Nakódoval Leoš Lang