Recepty

Občianske združenie Výživa Detí

Občianske združenie Výživa detí je nepolitické, dobrovoľné, záujmové združenie občanov pôsobiace na území Slovenskej republiky. Realizuje projekty zamerané predovšetkým na zdravé stravovacie návyky a životný štýl detí, edukáciu rodičov a vybraných cieľových skupín.

Cieľom činnosti združenia je:

  • rozširovanie myšlienok zdravého životného štýlu detí a mládeže
  • osveta v oblasti výživy detí a mládeže

Pri napĺňaní cieľa združenie spolupracuje:

  • s médiami, širokou verejnosťou, inštitúciami a odborníkmi za účelom oboznámenia s výsledkami výskumu v oblasti výživy detí  a ich presadenia do praxe,
  • s Ministerstvom zdravotníctva SR, Ministerstvom školstva SR, Ministerstvom pôdohospodárstva SR, úradmi verejného zdravotníctva, Detskou fakultnou nemocnicou s poliklinikou v Bratislave, Lekárskou fakultou UK, Slovenskou pediatrickou spoločnosťou a ďalšími subjektami zameranými na cielenú osvetu v zdravotníctve

Kategorie:

Recepty

© 2024 iVarenie.sk | Nakódoval Leoš Lang